Ali
Cu, 08/02/2019 - 22:45

Siber İstihbarat Nedir?

İstihbarat, bir çok kesim veya kuruluş tarafından farklı bir tanıma sahiptir. Bunlardan bazı tanımlara bakacak olursak; "Ulusumuzun liderlerinin, ülkemizi güvende tutmak için ihtiyaç duyduğu bilgi. (CIA'in tanımı)1", "Yabancı devletler ya da bölgeler hakkında toplama, işleme, analiz ve değerlendirme işlemlerinden geçen bilgilerin, üretilmesi safhasıdır. (ABD Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Terimler Sözlüğü tanımı)2" şeklinde tanımlar görürüz. Konumuz siber istihbarat olduğu için ilk önce istihbaratın tanımını yapmanın daha doğru olacağını düşündüğümden ilk önce istihbaratın tanımını yaptım. Şimdi ise asıl konumuza gelelim.

Siber İstihbarat Nedir?

Günümüz dünyasında her verinin serverlarda, data centerlarda saklandığı, her bilginin internet yoluyla aktarıldığı gerçeği su götürmez bir gerçektir. Durum bu olunca istihbarat yöntemleri de gelişme göstermektedir ve siber istihbarat da günümüz istihbarat teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde doğmuş ve gelişmiştir. Kısacası siber istihbarat, siber ortamda saklanan verilerin ele geçirilmesi için yapılan istihbarat çeşididir.

Siber İstihbarat Nasıl Gerçekleştirilir?

Siber istihbarat, ülkelerin istihbarat teşkilatlarının siber istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilir. Siber istihbarat birimleri siber güvenlikte uzman kişiler çalıştırarak saldırılarını gerçekleştirir. Aslında saldırı dediğime bakmayın istihbarat gizli yapılması gereken bir faaliyet olduğu için siber istihbarat da gizlice yürütülür. Örneğin; Rusya, ABD'nin askeri verilerini depoladığı veri tabanına saldırmak istiyordur ve bunun için siber istihbarat birimini görevlendirir. Bu birim ABD'nin siber istihbarat birimini atlatarak istenilen verilere ulaşmaya yani sistemi hacklemeye çalışır. Tabi ABD'nin bu saldırıdan haberi olursa bir siber savaş başlaması an meselesi olur.

Peki Türkiye'nin Siber İstihbarat Birimi Var Mı?

Evet, Türkiye'nin de "Milli İstihbarat Teşkilatı Elektronik ve Teknik İstihbarat Başkanlığı" adı altında siber istihbarat birimi mevcuttur. Bu birim, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimi tespit etmek ve dinlemek, sinyal bilgilerini değerlendirmek ve kaydetmek, ses ve görüntü analizi yapmak, görüntü istihbaratı üretmek, kriptolu verileri çözmek ve siber tehdit unsurlarına karşı çalışma yürütmekle görevlidir.

1: Atalay Keleştemur, Siber İstihbarat, s. 27.

2: Atalay Keleştemur, Siber İstihbarat, s. 28.

Subscribe to newsletter

Yorumlar

Yorum mevcut değil.